Szczelny dom a oszczędność energii

Procentowy udział energii zużywanej na cele podgrzewania powietrza w całym bilansie energetycznym budynku jest tym większy, im mniej ciepła budynek traci przez dobrze izolowane ściany, stropy i okna.

Przeczytaj
Energia, a wentylacja

Wymiana powietrza w budynku wiąże się ze znacznym zużyciem energii. Jest to nieuniknione. Prąd jest niezbędny do zasilania wentylatorów. To jednak tylko część potrzeb energetycznych. Trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że zimą wymieniając powietrze trzeba je podgrzać.

W związku z tym ilość energii zużywanej do podgrzania powietrza doprowadzanego z zewnątrz może stanowić nawet połowę zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku.

Procentowy udział energii zużywanej na cele podgrzewania powietrza w całym bilansie energetycznym budynku jest tym większy, im mniej ciepła budynek traci przez dobrze izolowane ściany, stropy i okna.

Ryc. Blower door test to specjalny test szczelności budynku na nadciśnieniu lub podciśnieniu powietrza za pomocą specjalnych drzwi z wbudowanym wentylatorem
Test szczelności budynku zwany jest również testem Blower Door.

Nazwa testu bierze się stąd, że w celu jego przeprowadzenia, w miejsce drzwi (najczęściej wejściowych) wstawia się specjalne drzwi z wbudowanym wentylatorem, okryte specjalną szczelną osłoną.
Wdmuchują one powietrze do środka budynku, bądź na zewnątrz, tworząc w ten sposób odpowiednio nadciśnienie i podciśnienie o wartości 50 Pa, pomocne przy poszukiwaniu miejsc nieszczelności za pomocą kamery termowizyjnej lub nieszkodliwego dymu.

Regulowanie intensywności wentylacji

Systemy wentylacji mechanicznej pozwalają na regulowanie intensywności wentylacji w zależności od potrzeb, dlatego warto z tego skorzystać.
Jeszcze bardziej istotne jest także odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego z budynku. Do oceny efektywności energetycznej jednostki służy klasyfikacja zdefiniowana w Rozporządzeniu KE 1253/14 obowiązująca dla wszystkich urządzeń wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych.

Klasa energetyczna rekuperatora

Klasa energetyczna służąca do szybkiej identyfikacji energochłonności rekuperatora wyznaczana jest m.in. w oparciu o pomiary poboru mocy elektrycznej oraz sprawności temperaturowej układu odzysku ciepła. Metodyka zawiera także elementy związane z układem sterowania i możliwości adaptacji urządzenia w zależności od zapotrzebowania na wymianę powietrza, zastosowania np. czujnika wilgotności powietrza czy czujnika dwutlenku węgla.

Przykład etykiety energetycznej rekuperatora
Karta produktu

Dodatkowo karta produktu powinna zawierać wyszczególnione parametry służące do wyznaczenia klasy efektywności energetycznej. Są to m.in wartości zużycia energii w odniesieniu do strumienia powietrza oraz sprawności temperaturowej wymiennika.

Podsumowując, o efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła stanowi kilka czynników:
  • sprawność odzysku ciepła w centrali wentylacyjnej, a przede wszystkim klasa energetyczna urządzenia,
  • poprawne zaplanowanie sieci przewodów wentylacyjnych minimalizujące opory przepływu powietrza,
  • właściwa regulacja instalacji,
  • możliwość sterowania wydajnością wentylacji według aktualnych potrzeb mieszkańców,
  • zapewnienie szczelności instalacji i odpowiedniej izolacyjności kanałów.
schemat instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
Rys. Przykładowy schemat instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła