Pompa ciepła w modernizowanych budynkach

Wymiana ciepła za pomocą pompy ciepła jest jednym ze sposobów na znaczne ograniczenie emisji CO2 w sektorze budowlanym i zachowanie wartości finansowej istniejących budynków w perspektywie długoterminowej.

Przeczytaj
Pompy ciepła? Oczywiście, że to działa!

W Europie około 40% zużycia energii przypada na ogrzewanie pomieszczeń i przygotowanie ciepłej wody w budynkach. Wynika to głównie z faktu, że większość systemów grzewczych w istniejących budynkach jest niewystarczająco efektywna lub przestarzała. Warto jednak postawić pytanie: po co spalać w kotłach gaz ziemny w temperaturze 1000°C, aby ogrzać dom do temperatury 20°C? Wysokie straty są wówczas nieuniknione.

Ogrzewanie budynku za pomocą pompy ciepła jest jednym ze sposobów na znaczne ograniczenie emisji CO2 w sektorze budowlanym. Jednocześnie pozwala zachować lub podnieść wartość finansową istniejących budynków w długoterminowej perspektywie.


W jakich istniejących budynkach warto zastosować pompę ciepła

Pompa ciepła to niskotemperaturowe źródło ciepła. Dlatego ważne jest, aby standard energetyczny domu i wielkość grzejników były zgodne z niskimi temperaturami zasilania (poniżej 55°C). Wymaga tego współpraca z pompą ciepła, aby osiągać najbardziej efektywną pracę systemu. Ogrzewanie podłogowe, które pracuje z temperaturą zasilania wynoszącą maksymalnie 35°C, nie jest konieczne, podobnie jak doskonale izolowana fasada budynku czy trójszybowe okna.

Łatwo jest sprawdzić, czy stary budynek ma odpowiednie warunki dla pompy ciepła. W bardzo zimny dzień wystarczy ustawić temperaturę zasilania istniejącego kotła na 50oC, a następnie ustawić wysoko termostaty przygrzejnikowe. Jeśli temperatura powietrza jest wystarczająca do utrzymania komfortu w pomieszczeniach, standard energetyczny i grzejniki są wystarczające do działania pompy ciepła.

Jeśli tak nie jest, to doświadczony instalator lub projektant powinien wykonać obliczenie projektowego obciążenia cieplnego budynku zgodnie z normą PN-EN 12831. Często wystarczy wymienić tylko pojedyncze istniejące grzejniki na grzejniki o większej powierzchni, aby znacznie zmniejszyć temperaturę zasilania wody grzewczej. Nie jest więc wymagana kompleksowa instalacja ogrzewania podłogowego. Wielu producentów oferuje obecnie różne grzejniki i klimakonwektory zoptymalizowane do pracy w zakresie niskich temperatur. Nawet indywidualne środki renowacyjne, takie jak wymiana okien, izolacja stropu piwnicy lub dachu, pozwalają na skuteczne obniżenie temperatury zasilania grzejników.


Najważniejsza jest profesjonalna instalacja

Projektanci i producenci urządzeń już dawno opracowali koncepcje i rozwiązania, które zapewniają efektywną pracę pompy ciepła w większości istniejących lub częściowo odnowionych budynków.

W przypadku projektów modernizacyjnych ważne jest, aby współpracować z doświadczonym projektantem lub instalatorem. Doświadczeni specjaliści ds. pomp ciepła mogą sprawdzić warunki w budynku w ramach niewiążącej wizyty kontrolnej. Na tej podstawie przygotują niewiążącą ofertę.


Lista kontrolna: zmiana systemu ogrzewania


Przed zmianą systemu ogrzewania warto ustalić, czy:

  1. projektowa temperatura zasilania systemu grzewczego może być obniżona poniżej 50°C? (obliczanie projektowego obciążenia cieplnego zgodnie z PN-EN 12831);
  2. trzeba wymieniać pojedyncze lub wszystkie grzejniki;
  3. mamy wystarczająco dużo miejsca na instalację jednostki zewnętrznej pompy ciepła powietrze-woda lub pionowych gruntowych wymienników ciepła (sond gruntowych);
  4. możliwe jest lub konieczne uzupełnienie istniejącej instalacji pompą ciepła (praca biwalentna);
  5. projektowany system pompy ciepła spełnia warunki finansowania programu dofinansowania;
  6. pompa ciepła może być połączona z istniejącym systemem fotowoltaicznym lub solarnym?
Certyfikaty energetyczne budynków: pompa ciepła zwiększa wartość Twojej nieruchomości

Jako najbardziej efektywny system grzewczy na rynku pompy ciepła są zazwyczaj właściwym wyborem do modernizacji ogrzewania. Wynika to z faktu, iż nowoczesna charakterystyka energetyczna i dobry certyfikat energetyczny budynku zabezpieczają wartość Twojej nieruchomości. 

Ponieważ pompy ciepła znacznie zmniejszają końcowe zużycie energii w starszych budynkach, nawet bez pełnej izolacji elewacyjnej, stare budynki wyposażone w pompę ciepła również osiągają najlepsze klasy efektywności w przypadku sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości.