Dofinansowania

Problem SMOGU staje się w Polsce coraz bardziej palący. Dlatego też coraz więcej instytucji wprowadza dofinansowanie do zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł, w tym pomp ciepła.

Przeczytaj
Ze względu na ekologiczny charakter zarówno instalacja pompy ciepła, jak i fotowoltaika oraz systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła są dotowane przez rozmaite instytucje. Najbardziej obiecujący wydaje się obecnie rządowy, ogólnopolski program „Czyste Powietrze”, który będzie realizowany aż do 2029 r. Charakteryzuje go nie tylko szeroki zasięg, ale i możliwości dalszego rozwoju.

Do instytucji przewidujących dofinansowanie do zakupu urządzeń należą: Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), Fundusz Termomodernizacji i Remontów (zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego), jak również samorządy gminne i powiatowe.

Ogólnopolski program „Czyste Powietrze”

19 września 2018 r. ruszył rządowy program dotacji „Czyste Powietrze”. W ramach tego programu można uzyskać od 30 do 90% dotacji na inwestycje. Mają one polegać na montażu nowego źródła ciepła w budynkach nowo budowanych lub poddanych termomodernizacji. Możliwa będzie zatem wymiana źródła ciepła w budynkach istniejących i montaż pomp ciepła, rekuperacji i fotowoltaiki w nowych budynkach.

Celem programu jest przede wszystkim zmniejszenie lub wyeliminowanie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wymiana starego kotła na odnawialne źródło ciepła, jakim jest pompa ciepła. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych.

Realizacja programu potrwa do 2029 r. Jego budżet opiewa na 103 mld zł, z czego na finansowanie w formie dotacji przeznaczono 63,3 mld zł. Natomiast w formie pożyczek zwrotnych dostępna jest kwota 39,7 mld zł.

Wysokość dofinansowania w programie “Czyste Powietrze”

W ramach programu “Czyste Powietrze” maksymalny koszt kwalifikowany na gruntową pompę ciepła to 45 000 zł, a na powietrzną pompę ciepła 30 000 zł. W zależności od dochodu, jaki przypada na osobę w gospodarstwie domowym, wysokość dofinansowania może wynieść od 30% do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Na gruntową pompę ciepła można zatem uzyskać od 13 500 do 40 500 zł, a na powietrzną od 9 000 do 27 000 zł.

Dla budynków istniejących jest też możliwość uzyskania dotacji na inne działania termomodernizacyjne, jak np.: modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, docieplenie ścian czy wymiana okien i drzwi. 

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiednim dla położenia nieruchomości.

AGROENERGIA – dotacje na OZE dla rolników

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”.

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.
Program skierowany jest do rolników indywidualnych.
Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:
1. Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
a) energię ze źródeł odnawialnych (np. pompa ciepła, fotowoltaika),
b) ciepło odpadowe,
c) ciepło pochodzące z kogeneracji.
Zakres przedsięwzięcia może obejmować projekty kompleksowe, łączące źródło energii z systemem jej magazynowania, uzasadnionym pod względem technicznym i ekonomicznym.
Więcej w artykule AGROENERGIA – dotacje na OZE dla rolników

Wsparcie regionalne

Inną możliwością pozyskania dofinansowania na wymianę starego kotła oraz zakup i montaż pompy ciepła są programy gminne. Istnieją również dotacje udzielane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach indywidualnie tworzonych programów. Ponadto wdrażane są programy ograniczania niskiej emisji PONE i uchwały antysmogowe. Dzięki nim,w zależności o decyzji miast lub gmin, można otrzymać 10-40 tys. zł dotacji.

Przykładem tego typu działań jest projekt wspomagający inwestycje w odnawialne źródła energii prowadzony w Warszawie czy Krakowie. Środki pochodzą z budżetu miasta, a dokładniej z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Dodatkowo niektóre gminy oferują pomoc w ramach programów proekologicznych. Budżet pochodzi zazwyczaj ze środków unijnych, norweskich, szwajcarskich lub innych funduszy celowych.

Zamiast dotacji

Jeżeli nie dysponujemy środkami na sfinansowanie inwestycji, istnieje również możliwość uzyskania nisko oprocentowanego kredytu lub sfinansowania jej w formie leasingu.

Tego typu kredyty oferuje np. Bank Ochrony Środowiska. Aby go dostać, trzeba złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale BOŚ. Ciekawą formą finansowania inwestycji w ekologiczne urządzenia grzewcze jest leasing. Ofertę finansowania dostosowuje się wówczas indywidualnie do potrzeb i oczekiwań klienta.