Dom jednorodzinny w Szczecinku
Szczecinek

W domu jednorodzinnym o powierzchni niemal 250 m2 położonym w miejscowości Szczecinek, właściciel zdecydował się na zastosowanie ekologicznego systemu grzewczego. Źródłem ciepła jest gruntowa pompa ciepła NIBE F1145 PC, która współpracuje z systemem fotowoltaicznym. W budynku zainstalowany został również system wentylacji mechanicznej z rekuperatorem NIBE ERS 10-500, sterowanym z poziomu pompy ciepła.

Poznaj obiekt

Jakie były potrzeby klienta

Inwestorowi zależało na bezobsługowym systemie grzewczym, który zapewni pełen komfort i jednocześnie niski koszt eksploatacji budynku w przyszłości. Gruntowa pompa ciepła NIBE w połączeniu z systemem fotowoltaicznym i rekuperacją spełnia funkcję c.o., produkcji c.w.u., chłodzenia, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy jednoczesnej produkcji energii elektrycznej.


Opis instalacji

W nowo budowanym domu jednorodzinnym o powierzchni ok. 250 m2 położonym w miejscowości Szczecinek (woj. zachodniopomorskie), właściciel zdecydował się na zastosowanie ekologicznego i wielozadaniowego systemu grzewczego. W budynku zainstalowano gruntową pompę ciepła NIBE F1145 PC o mocy 10 kW z wbudowaną funkcją chłodzenia pasywnego. Dolnym źródłem pompy ciepła jest kolektor poziomy o długości 500 mb, który odzyskuje ciepło z gruntu za pomocą płynącego w nim niezamarzającego roztworu glikolu, którego średnioroczna temperatura wynosi 3oC. Inwestor zdecydował się na niskotemperaturowy system podłogowy, w którym temperatura wody grzewczej nie przekracza 32oC w sezonie grzewczym. System grzewczy spełnia funkcję ogrzewania budynku, ale także zapewnia produkcję ciepłej wody użytkowej w zbiorniku o pojemności 200 l. Dodatkowo pompa ciepła NIBE F1145 PC posiada wbudowany moduł chłodzenia pasywnego, który obniża temperaturę w budynku i zapewnia komfort termiczny w okresie letnim. Chłodzenie pasywne za pomocą gruntowej pompy ciepła jest darmowe, ponieważ pompa ciepła bez użycia sprężarki przekazuje chłód zgromadzony w gruncie bezpośrednio do instalacji podłogowej schładzając pomieszczenia o 5-7oC w stosunku do temperatury panującej na zewnątrz. W domu zamontowano także centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła NIBE ERS 10-500, która zapewnia prawidłową wymianę ciepła nawet przy zamkniętych oknach i pozwala na ponowne wykorzystanie energii z powietrza wywiewanego. Praca całego systemu z pompą ciepła i wentylacją, sterowana jest za pomocą jednego, wielofunkcyjnego sterownika pompy ciepła umieszczonego na pompie ciepła lub zdalnie za pomocą systemu NIBE UPLINK lub strony www.nibeuplink.com. Szacowane zużycie energii na potrzeby systemu wynosi 4500 kWh i jest w całości pokryte przez darmową energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, która składa się z 38 modułów polikrystalicznych o łącznej mocy 9,88 kW.  Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid przyłączona jest do sieci elektroenergetycznej, w której magazynuje nadwyżkę wyprodukowanej energii, a użytkownik może z zakładem energetycznym rozliczyć bezgotówkowo aż 80% energii zużytej na własne potrzeby w budynku i wyprodukowanej w przydomowej mikro elektrowni. W roku 2018 instalacja wyprodukowała łącznie 10 800 kWh, podczas gdy całkowite zużycie energii elektrycznej w całym domu wyniosło niecałe 10 000 kWh. Średni miesięczny koszt rachunków za energię wyniósł 20,50 zł (opłaty stałe).


Instalacja pomp ciepła

Ogrzewana powierzchnia: 250 m2
Zastosowane urządzenia: Gruntowa pompa ciepła NIBE
Typ pompy ciepła: NIBE F1145PC
Moc grzewcza układu PC: 10 kW
Rok instalacji pompy: 2015
Dolne źródło: Kolektor poziomy o długości 500 mb

Gruntowa pompa ciepła z wbudowaną funkcją chłodzenia pasywnego współpracuje z rekuperatorem i instalacją fotowoltaiczną zapewniając ogrzewanie i chłodzenie, ciepła wodę oraz wentylację z odzyskiem ciepła. Cały system oraz inne urządzenia elektryczne w domu zasilane są z darmowej energii produkowanej ze słońca przez system fotowoltaiczny.


Instalacja fotowoltaiczna

Moc instalacji PV: 9,88 kW
Rodzaj paneli PV: Moduły polikrystaliczne
Rok instalacji pompy: 2015
Typ instalacji: ON-GRID

Ilość produkowanej energii rocznie – 10800 kWh


Instalacja wentylacyjna

Rodzaj wentylacji: Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem NIBE ERS 10-500
Wydajność wentylacji: 410 m3/h
Rok instalacji wentylacji: 2015

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła o sprawności 92%.