Szukaj partnerów

Kluczowe znaczenie ma wybór instalatora, który będzie montował pompę ciepła. Nawet najlepszej jakości pompa ciepła zamontowana nieprawidłowo może bowiem pracować mniej efektywnie niż przeciętna pompa ciepła.

Przeczytaj

W przypadku montażu pomp ciepła warto rozważyć wybór certyfikowanego europejskiego instalatora pomp ciepła, który może się wykazać certyfikatem ze znaczkiem EUCERT.

Znalezione obrazy dla zapytania Eucert
System EUCERT

Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT) jest wieloletnim programem mającym na celu ustanowienie jednolitego i wysokiego poziomu szkoleń dla instalatorów pomp ciepła w całej Europie.

Kurs kończy się egzaminem i wystawieniem europejskiego certyfikatu uznawanego w wielu krajach Europy. Kluczowym elementem jest ten sam materiał szkoleniowy (przetłumaczony na język lokalny) dla wszystkich szkolonych osób w Europie. Pozwala to na otrzymanie kwalifikacji na tym samym poziomie, a co za tym idzie – otrzymanie certyfikatu uznawanego we wszystkich krajach Europy, w których dostępny jest EUCERT.

Stworzenie warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce wymaga przede wszystkim budowania zaufania wśród klientów. Zaufanie to również powstaje poprzez prawidłowo wykonane instalacje z pompami ciepła. Dzięki temu użytkownicy mają zapewnione możliwie niskie koszty eksploatacji.

W Polsce System Eucert funkcjonuje od 2014 roku. System ten jest międzynarodowym znakiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA, uznawanym w większości krajów Unii Europejskiej.


Standard certyfikacji EUCERT 

Warto wiedzieć, że czołowe organizacje branżowe związane z techniką grzewczą i pompami ciepła wspierają w Polsce ten standard. Są to :

  • Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC),
  • Stowarzyszenie Producentów i Importerów Grzewczych (SPIUG),
  • Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (PSPC)

oraz większość producentów i dystrybutorów pomp ciepła.

Lista instalatorów jest dostępna na stronie internetowej www.portpc.pl

Wytyczne PORT PC

Aby osiągnąć wysoką efektywność energetyczną, ogromne znaczenie ma prawidłowy dobór i projektowanie, a także poprawna instalacja i optymalne działanie całej instalacji z pompą ciepła.

Dokładne zasady montażu pomp ciepła zawarte są w instrukcjach instalacji producentów oraz w branżowych wytycznych PORT PC część 7 “Projektowanie i dobór pomp ciepła wraz z instalacją” . Mogą być one podstawą do realizacji umowy montażu pomp ciepła i dolnych źródeł.

Taki zapis w umowie z wykonawcą pozwoli na skuteczną ochronę praw inwestora. Dzięki wieloletniej współpracy Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepłą (PORT PC ) z Niemieckim Stowarzyszeniem Inżynierów VDI (Verein Deutscher Ingenieure) wydane zostało już w Polsce osiem wytycznych VDI (po dostosowaniu ich do warunków polskich).

Wytyczne PORT PC cz. 7 mają pomóc w doborze, projektowaniu  i montażu systemów grzewczych z pompami ciepła w budynkach jedno- i wielorodzinnych. Warto również pamiętać, że zapewniają pomoc we wszystkich niezbędnych krokach: od wstępnej analizy, poprzez tworzenie koncepcji, aż do szczegółowego projektowania.

Ponadto obejmują one prawie wszystkie rynkowe rozwiązania pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej. Można traktować je jako przewodnik projektowy i instalacyjny. Uwzględniają one także znaczące zależności z innymi elementami instalacji. Dodatek do wytycznych zawiera listy kontrolne, typowe schematy i przykłady wspierające procedurę projektowania i doboru.

W przypadku wykonywania instalacji dolnych źródeł ciepła (przy montażu gruntowej pompy ciepła) warto korzystać z wytycznych do projektowania i wykonywania instalacji dolnych źródeł, czyli Wytycznych PORT PC cz. 1.

Wytyczne VDI

Uznawane są one obecnie za niewątpliwie najlepsze standardy techniczne w Europie i są traktowane jako aktualny stan techniki. Wytyczne PORT PC cz. 7: “Projektowanie i dobór pomp ciepła wraz z instalacją” opierają się o nowe wytyczne VDI 4645 wydane w marcu 2018 r.