Dofinasowania

Przy rosnącej świadomości społeczeństwa dot. problemu SMOGU coraz więcej instytucji wprowadza dofinansowania do zakupu i montażu rozwiązań OZE.

Przeczytaj

Przy rosnącej świadomości społeczeństwa dot. problemu SMOGU w Polsce oraz polityce prośrodowiskowej i klimatycznej coraz więcej instytucji wprowadza dofinansowania do zakupu i montażu rozwiązań OZE. Instalacja pompy ciepła ze względu na swój ekologiczny charakter jest dotowana przez instytucje takie jak: Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, ARiMR, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Fundusz Termomodernizacji i Remontów (zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego), samorządy gminne i powiatowe. Jednak ze względu na swój szeroki zasięg i możliwości dalszego rozwoju najbardziej obiecujący obecnie jest rządowy ogólnopolski program „Czyste Powietrze”, który ma być realizowany aż do 2029 r.

dofinansowania
Ogólnopolski program „Czyste Powietrze”

19 września 2018 r. ruszył rządowy program dotacji „Czyste Powietrze”, w ramach którego można uzyskać od 30 do 90% dotacji na inwestycje polegające na montażu nowego źródła ciepła w budynkach nowo budowanych lub termomodernizacji i wymianie źródła ciepła w budynkach istniejących. Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wymiana starego kotła na odnawialne źródło ciepła, jakim jest pompa ciepła. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Realizacja programu potrwa do 2029 roku, a jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego na finansowanie w formie dotacji przeznaczono 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł.

W ramach Czystego Powietrza maksymalny koszt kwalifikowany na gruntową pompę ciepła to 45 000 złotych, a na powietrzną – 30 000. W zależności od dochodu, jaki przypada na osobę w gospodarstwie domowym, wysokość dofinansowania może wynieść od 30 do 45 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Stąd wynika, że na gruntową pompę ciepła można uzyskać do 20 250 złotych, a na powietrzną pompę ciepła od 9 000 do 13 500 złotych.

Dla budynków istniejących jest też możliwość uzyskania dotacji na inne działania termomodernizacyjne jak np. modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, docieplenie ścian czy wymiana okien i drzwi. 

Wnioski o dofinansowanie w ramach Czystego Powietrza należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) odpowiednim do położenia nieruchomości objętej wnioskiem.

Wsparcie regionalne – dofinansowania

Inną możliwością pozyskania dofinansowania na wymianę starego kotła oraz zakup i montaż pompy ciepła są programy gminne (w wybranych gminach) lub kredyty i pożyczki z umorzeniem oraz rzadziej dotacje udzielane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach indywidualnie tworzonych programów. Ponadto wdrażane są programy ograniczania niskiej emisji PONE i uchwały antysmogowe, dzięki którym w zależności o decyzji miast lub gmin, można otrzymać 10 – 40 tys. zł dotacji. Przykładem tego typu działań, jest projekt wspomagający inwestycje w odnawialne źródła energii, prowadzony w Warszawie czy Krakowie. Środki pochodzą z budżetu miasta, a dokładniej z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Oprócz tego niektóre gminy oferują pomoc w ramach programów proekologicznych, których budżet pochodzi zazwyczaj ze środków unijnych, norweskich, szwajcarskich lub innych programów i funduszy celowych.

Bez dotacji

Jeżeli nie dysponujemy środkami na sfinansowanie inwestycji i nie mamy chęci na ubieganie się o środki pomocowe, można postarać się o niskooprocentowany kredyt lub formę leasingu.

Tego typu kredyty oferuje np. Bank Ochrony Środowiska. Aby go dostać, trzeba złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale BOŚ. Ciekawą formą finansowania inwestycji w ekologiczne urządzenia grzewcze jest leasing. Oferta finansowania przy tej formie dostosowana indywidualnie do potrzeb i oczekiwań klienta.