SG Ready – wzajemne oddziaływanie

Etykietą SG Ready oznaczane są pompy ciepła, których technika regulacyjna umożliwia integrację pojedynczej pompy ciepła z inteligentną siecią energetyczną.

Przeczytaj
Wzajemne oddziaływanie zespołów i podzespołów systemu

Etykieta SG Ready oznaczana jest na pompach ciepła, których regulacja umożliwia integrację pojedynczej pompy ciepła z inteligentną siecią energetyczną (ang. Smart Grid – SG). W związku z tym stawia się im określone wymagania.

Generalnie warunkiem przydzielenia etykiety SG Ready (przyznawanej w Niemczech) jest zgodność czterech stanów roboczych pompy ciepła z określoną definicją.

Pompy ciepła do pracy grzewczej

Regulator musi znajdować się na wyposażeniu pompy ciepła dlatego, że umożliwia on zrealizowanie czterech stanów roboczych:

Stan roboczy 1

(1 stan załączenia, przy stanie zacisków 1:0). Ten stan roboczy jest kompatybilny z blokadą operatora sieci energetycznej (EVU), która często włącza się o stałych porach i trwa maksymalnie 2 godz. podczas „twardego czasu blokady”;

Stan roboczy 2

(1 stan załączenia, przy stanie zacisków 0:0). Generalnie pompa ciepła pracuje w trybie normalnym energooszczędnym z proporcjonalnym ładowaniem zasobnika, w praktyce ma to wystarczyć na czas maksymalnej dwugodzinnej blokady EVU;

Stan roboczy 3

(1 stan załączenia, przy stanie zacisków 0:1). Pompa ciepła działa w ramach regulacji w trybie zwiększonej mocy, realizując ogrzewanie pomieszczeń i przygotowanie c.w.u.
Przede wszystkim nie chodzi tu o bezwzględny start. Jest to zalecenie załączenia zgodnie z żądaniem;

Stan roboczy 4

(1 stan załączenia, przy stanie zacisków 1:1). Jest to definitywne polecenie uruchomienia pompy ciepła, o ile jest to możliwe w zakresie ustawień regulatora. Dla tego stanu roboczego rożne modele sterowania muszą być możliwe do nastawienia na regulatorze dla rożnych modeli taryfowych i użytkowych:

  • wariant 1: pompa ciepła (sprężarka) jest aktywnie załączona,
  • wariant 2: pompa ciepła (sprężarki i elektryczne grzałki pomocnicze) jest aktywnie włączona, opcjonalnie – wyższa temperatura w zasobnikach ciepła.
Pompy ciepła do przygotowania c.w.u.

Regulator z pewnością musi znajdować się na wyposażeniu pompy ciepła. Podwyższy zadaną temperaturę wody w drodze automatycznej regulacji. Celem jest zmagazynowanie energii w formie ciepła.

Menadżer energii

Generalnie poprzez sterowanie pompą ciepła za pomocą interfejsu SG-Ready w połączeniu z systemem PV, z lub bez zespołu akumulatorów, tylko system grzewczy i przygotowania c.w.u. są odbiornikami energii.

Podsumowując, celem jest uwzględnienie za pomocą menadżera energii wszystkich odbiorników energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Ponadto celem jest uzyskanie możliwie wysokiego wskaźnika zużycia własnego (autokonsumpcji).

Zamiarem także jest w zależności od mocy instalacji PV – uzyskanie możliwie wysokiego stopnia samowystarczalności.

wzajemne oddziaływanie zespołów i pozespołów systemu oraz interfejsy systemu
Rys. Wzajemne oddziaływanie zespołów i podzespołów systemu oraz interfejsy systemu