Zalety stosowania pomp ciepła

Dlaczego w ostatnich latach pompy ciepła stały się tak bardzo popularne? Nie tylko w Polsce, ale i w innych europejskich krajach. Warto sprawdzić, co szczególnego technologia ta ma obecnie do zaoferowania.

Przeczytaj
Najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania pomp ciepła:
 • Stosowanie pomp ciepła, czyli urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii (OZE), jest wspierane przez politykę Unii Europejskiej oraz dofinansowywane z funduszy unijnych
 • Pompa ciepła obniża emisję CO2 przeciętnie o 20% (w stosunku do kotłów gazowych). W przypadku typowej emisji CO2 w UE jest to obecnie redukcja rzędu 65% Dodatkowo umożliwia wielokrotną redukcję emisji gazów cieplarnianych. Nie emituje również szkodliwych spalin w budynku
 • Ponadto w większości wykorzystuje energię odnawialną (przy współczynniku SCOP = 3,5 udział OZE to ok. 70% przekazywanego ciepła)
 • Pompa ciepła jest rozwiązaniem grzewczym przyszłości – w przyszłości jest możliwe pozyskiwanie 100% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i całkowita redukcja emisji CO2
 • Pompa ciepła jest urządzeniem, które charakteryzuje się najwyższą klasą energetyczną A++ i A+++ wśród urządzeń grzewczych oraz najwyższą klasą A+ wśród urządzeń do podgrzewu wody użytkowej

Pompy ciepła mają najwyższe klasy energetyczne wśród urządzeń grzewczych (źródło: EHPA/PORT PC).
Ponadto pompy ciepła charakteryzują się następującymi walorami:
 • Zapewniają niższe koszty eksploatacji niż kocioł gazowy (powietrzna pompa ciepła nawet do 35-45%, a gruntowa pompa ciepła nawet 50% w przypadku instalacji płaszczyznowych)
 • Mogą skutecznie chłodzić pomieszczenia w budynku bardzo małym kosztem (tzw. chłodzenie pasywne w przypadku pomp gruntowych z pionowym gruntowym wymiennikiem ciepła)
 • W połączeniu z ogrzewaniem podłogowym czy ściennym zapewniają mieszkańcom najwyższy możliwy komfort cieplny
 • Jeżeli są prawidłowo zamontowane, są niezawodne – ponad 95% klientów posiadających pompy ciepła nie chce stosować innego rozwiązania
 • Podnoszą wartość finansową budynku, w którym są zamontowane – łatwiej jest sprzedać dom z niskimi kosztami utrzymania
 • Są znacznie tańsze w inwestycji (całościowo) niż kocioł i kotłownia na paliwo stałe. Przy zastosowaniu pompy ciepła odpadają koszty komina, instalacji gazowej, kotłowni i magazynu opału
 • Dolne źródło ciepła gruntowej pompy ciepła ma trwałość ponad 50 lat (często nawet powyżej 80 lat)
 • Koszt zakupu i instalacji pompy ciepła amortyzuje się po kilku latach eksploatacji (w porównaniu do urządzeń zasilanych takimi paliwami jak propan czy olej, natomiast w nowych budynkach również w odniesieniu do urządzeń zasilanych gazem ziemnym)
 • Pompy ciepła wymagają zasilania energią elektryczną, co oznacza stabilny i przewidywalny wzrost kosztów ich eksploatacji (w ostatnich latach ok. 2% rocznie)
 • Są doskonałym uzupełnieniem w polskich warunkach własnej instalacji fotowoltaicznej (system opustu ze współczynnikiem 0,8). W przyszłości mogą natomiast współpracować z tanimi magazynami energii elektrycznej w budynkach
 • Pozwalają zrezygnować z wykonywania przyłącza gazu, kotłowni czy składu opału
 • Nie ma również potrzeby budowy komina spalinowego i pomiarów spalin czy czyszczenia komina
 • Pompy ciepła są proste w obsłudze, a ponadto nie wymagają dużych nakładów na przeglądy czy serwis
 • Są bezpieczne dla użytkowników, ponieważ funkcjonują bez palnego paliwa w budynku
 • Są ciche podczas pracy (przy prawidłowej zabudowie)