Wskaźnik gotowości SMART SRI

Wskaźnik SRI wprowadzono w ostatniej nowelizacji unijnej Dyrektywy EPBD w sprawie charakterystyki energetycznej. Pozwala on ocenić zdolność budynku do obsługi inteligentnych rozwiązań oraz dostosowania go do potrzeb użytkowników.

Przeczytaj

Celem znowelizowanej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) jest przede wszystkim to, aby w 2050 r. już żaden budynek mieszkalny w Europie nie korzystał z paliw kopalnych. Dyrektywa wprowadza nowe narzędzie do oceny budynków: wskaźnik gotowości Smart (Smart Readines Indicator, w skrócie SRI).

Wskaźnik gotowości Smart (Smart Readiness Indicator, w skrócie SRI) według znowelizowanej Dyrektywy EPBD 2018/844
Co ocenia wskaźnik SRI?

Wskaźnik SRI pozwala ocenić gotowość budynków do obsługi inteligentnych rozwiązań. Wskaźnik ten ma za zadanie oceniać zdolności budynku lub części budynku do dostosowania ich funkcjonowania do potrzeb użytkowników.

Celem pośrednim stosowania wskaźnika SRI jest zwiększenie wartości dodanej (finansowej) budowanych inteligentnych obiektów. Wskaźnik ten ma być narzędziem informacyjnym ułatwiającym podniesienie świadomości na temat korzyści płynących z inteligentnych technologii w budynkach.

Kolejnym celem pośrednim wdrożenia wskaźnika SRI jest poprawa współpracy między wszystkimi uczestnikami rynku zaangażowanymi we wznoszenie obiektów budowlanych. Ponadto – integracja sektora budynków z przyszłymi systemami energetycznymi i rynkami.

Sposób wyliczania wskaźnika SRI

Metodologia wyliczania wskaźnika SRI ma obejmować funkcje związane z budynkiem i jego systemami technicznymi, w tym:

  • zdolności do utrzymania charakterystyki energetycznej i funkcjonowania budynku poprzez dostosowanie zużycia energii, np. przez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych;
  • zdolności budynku do dostosowania swojego trybu działania do potrzeb użytkowników, z jednoczesnym należytym uwzględnieniem dostępności elementów wygodnych dla użytkownika;
  • elastyczności ogólnego zapotrzebowania budynku na energię elektryczną, w tym zdolności do umożliwienia uczestnictwa w aktywnym i pasywnym pozyskiwaniu energii, oraz ukrytego i jawnego reagowania na zapotrzebowanie w odniesieniu do sieci, np. poprzez elastyczność i zdolności przesuwania obciążeń.
Obowiązkowy, czy nie?

Wprowadzenie powyższego wskaźnika w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej nie jest obowiązkowe. Decyzję w tej kwestii każdy kraj ma podjąć samodzielnie. Państwa członkowskie mają natomiast około półtora roku na dostosowanie swoich wewnętrznych regulacji do wymogów nowej Dyrektywy EPBD.

Aktualne informacje na temat wskaźnika SRI są dostępne na stronie internetowej www.smartreadinessindicator.eu