Dlaczego stać Cię na”Dom bez rachunków”?

Aby wykazać, że „Dom bez rachunków” jest zarówno dostępny finansowo dla większości inwestorów, jak i opłacalny, porównaliśmy koszty instalacji grzewczej i ogrzewania dla układu z fotowoltaiką i pompą ciepła oraz z kotłem na paliwo stałe.

Przeczytaj
Założenia do naszej analizy:
  • Założyliśmy, że analizowany budynek jednorodzinny będzie zrealizowany w standardzie NF 40. Jego powierzchnia ogrzewana ma 100 m2. Mieszkają w nim cztery osoby.
  • W tradycyjnym wariancie zaopatrywania tego budynku w ciepło źródłem ciepła jest kocioł na groszek lub granulat drzewny.
  • W przypadku “Domu bez rachunków” źródłem ciepła jest pompa ciepła typu powietrze-woda o mocy grzewczej 5 kW. Pompę tę częściowo będzie zasilać domowa instalacja fotowoltaiczna (PV). Jeśli będzie mieć moc 3,5 kWp, to zbilansujemy produkcję i zużycie energii na potrzeby ogrzewania, c.w.u. i chłodzenia budynku w ciągu roku. Z kolei instalacja PV o mocy 7,7 kWp wystarczy do zbilansowania potrzeb ogrzewania, c.w.u. oraz poboru energii elektrycznej. Gdy dodatkowo chcemy dom chłodzić (latem), to trzeba zwiększyć jej moc o około 0,5 kW.

Koszty i efekty obu inwestycji, w wariancie tradycyjnym oraz w wariancie “Domu bez rachunków”, zestawiliśmy poniżej w tabelkach.

Uwaga! Przy analizie ekonomicznej warto wziąć pod uwagę całkowite koszty roczne według VDI 2067.

Rys. 1. Określenie mocy instalacji PV (na cele centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody oraz energii elektrycznej) w budynku o powierzchni 100 m2 w standardzie NF 40 w zależności od założonego stopnia bilansu opustu [%]
Zestawienie kosztów i efektów inwestycji w kocioł na
paliwo stałe
Zestawienie kosztów i efektów inwestycji w instalację PV
i pompę ciepła