2020.04.02

Poradnik – Jak spełnić wymagania WT 2021

Spełnienie wymagań WT 2021 pozwoli uzyskać w przyszłości budynki niemal zeroenergetyczne.

Spełnienie wymagań WT 2021 pozwoli uzyskać w przyszłości budynki niemal zeroenergetyczne. Jednak wymogi te – szczególnie dotyczące EP – stanowią duże wyzwanie dla współczesnego budownictwa, gdyż konieczne jest działanie wieloaspektowe. Co więcej, dla spełnienia wymagań WT 2021
niezbędne jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Pobierz poradnik przygotowany przez Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE: Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku?