2019.11.15

Oferta dedykowana ochronie środowiska

BOŚ BANK w swojej ofercie posiada produkty, które dedykowane są ochronie środowiska.

BOŚ BANK przygotował promocję EKO Dom+ dla inwestorów, którzy planują wybudować “Dom Bez Rachunków”.

BOŚ BANK posiada także inne produkty, dzięki którym klienci mogą sięgnąć po rozwiązania technologiczne, które przyczynią się do ochrony środowiska.

Przejrzysta pożyczka

Takim przykładem może być przejrzysta pożyczka. To środki do 100 tysięcy złotych na nowe urządzenia grzewcze z montażem, czyli wymiana starych pieców na nowe, a także pieniądze na działania termomodernizacyjne domu jak docieplenie ścian czy dachu. Dzięki takim pracom dom będzie cieplejszy a jego system ogrzewania będzie spełniał obecne normy, przez co w powietrzu będzie mniej szkodliwych substancji.

Przejrzysta pożyczka umożliwia:

 • wymianę starych kotłów na nowe: gazowe, olejowe, opalane biomasą klasy 5, elektryczne, węglowe klasy 5, kominki z płaszczem wodnym, w tym demontaż starego kotła i instalacji,
 • budowę węzłów cieplnych oraz podłączenie do sieci ciepłowniczych i gazowych
 • zakup i montaż nowego kotła wraz z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi,
 • zakup i montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)  z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi oraz ekoarmatury, 
 • wymianę przyłączy i węzłów cieplnych c.o. i  c.w.u.,
 • zakup i montaż instalacji odzysku ciepła, rekuperatorów, modułów fotowoltaicznych (W przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW, służącej potrzebom istniejącego budynku mieszkalnego, możliwość uzyskania dotacji w ramach programu „Mój Prąd” (dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, lecz nie więcej niż 5.000 zł). ), kolektorów słonecznych, pomp ciepła, przydomowych wiatraków,
 • zakup paliwa do kotłów zgodnego z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, przy czym nie dopuszcza się zakupu mułów węglowych, węgla brunatnego oraz flotokoncentratów,
 • prace termomodernizacyjne polegające na:
  • dociepleniu przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego, w tym: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic ogrzewanych, dachów, stropodachów, stropów nad przejazdami, podłóg na gruncie,
  • dociepleniu przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi,
  • wymianie lub montażu stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi,
 • zakup i montaż pokrycia dachowego o naturalnym pochodzeniu (drewno, kamień, trzcina) np. gont, dachówka ceramiczna, łupki.
Eko Kredyt PV

W ofercie BOŚ BANK jest także dostępny Eko Kredyt PV – To środki na sfinansowanie zakupu  i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Finansowanie EKO Kredytem PV to:
Zakup i montaż fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych (nie dotyczy urządzeń, których nabycie było finansowane pożyczką z dofinansowaniem z WFOŚiGW/NFOŚiGW).

Kredyt udzielany do 100% kosztów inwestycji, w tym:

 1. kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej,
 2. prowizji przygotowawczej,
 3. składki ubezpieczenia instalacji i/lub nieruchomości.
  • długi okres kredytowania – do 10 lat,
  • 4,5% prowizji,
  • marża kredytowa już od 2%,
  • kwota kredytu nawet do 75 000.00 PLN,
  • możliwość karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy, w przypadku kredytów spłacanych w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych.

Z ofertą banku najlepiej zapoznać się na stronie internetowej banku czy odwiedzając oddział BOŚ BANK. Bank bierze także udział w licznych targach mieszkaniowych ze specjalną ofertą targową kredytu hipotecznego. Doradcy BOŚ BANK chętnie wyjaśnią wszelkie szczegółowe kwestie.

Źródło: BOŚ BANK

Artykuł promocyjny