Korzyści z budowy “Domu bez rachunków”

"Dom bez rachunków" to optymalne połączenie ekonomii, komfortu i ekologii. Jest to inwestycja, która niewątpliwie zapewnia mieszkańcom wyraźne korzyści także w sferze finansowej.

Przeczytaj

Sprawdźmy, co można zyskać budując “Dom bez rachunków”. Lista znaczących korzyści jest długa.

Atuty “Domu bez rachunków”
 • Preferencyjne rozliczenie za energię. System opustu, zgodny z aktualną ustawą OZE, pozwala na budowanie „Domów bez rachunków”, w których koszty ogrzewania, c.w.u. i chłodzenia oraz zużywanej pozostałej energii elektrycznej bilansują się w rocznym systemie opustu z energią elektryczną pozyskaną z instalacji PV. Z tego względu użytkownik musi ponosić tylko niewielkie koszty opłat stałych za przyłącze elektryczne.
 • Znikome opłaty stałe. Koszty ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia i pozostałej energii elektrycznej mogą wynosić zaledwie około 20 zł/miesiąc.
 • Oszczędności na budowie. Brak dodatkowych kosztów inwestycyjnych związanych z budową komina, kotłowni i magazynu opału; znacznie niższe koszty budowy prostego dachu.
 • Dofinansowanie. “Dom bez rachunków” spełnia wymogi przyszłych Warunków Technicznych 2021 (WT 2021) i umożliwia skorzystanie z dofinansowania w ramach programu “Czyste Powietrze”.
 • Zyskowna inwestycja. Jak wskazują analizy, wartość finansowa budynku będzie rosła – można go będzie w przyszłości łatwiej i drożej sprzedać.
 • Stabilność opłat. Mniejsza wrażliwość rozwiązania na ceny energii elektrycznej w przyszłości.
 • Dom plus energetyczny. Ponieważ w budynku produkuje się więcej energii ze źródeł odnawialnych niż się jej zużywa (w bilansie rocznym), jest on plus energetyczny.
 • Oszczędne, nowoczesne ogrzewanie. Zastosowanie pompy ciepła ze złączem SG Ready pozwala istotnie zwiększyć wskaźnik zużycia własnego energii elektrycznej pochodzącej z PV (autokonsumpcji).
 • Dalsze oszczędności. Dzięki zintegrowaniu magazynowania bateryjnego i termicznego z systemem pomp ciepła można zwiększyć wskaźnik zużycia własnego wyprodukowanej w domu energii elektrycznej nawet do 65%.
 • Oszczędna, komfortowa wentylacja. Wentylacja z odzyskiem ciepła niewątpliwie zapewni mieszkańcom kontrolowaną i oszczędną wentylację.
 • Gotowość na rozwiązania smart. System jest przygotowany na rozwiązania smart i na sterowanie w sieciach energetycznych przyszłości. Możliwe jest uzyskanie dla budynku najwyższego wskaźnika SRI zgodnie z nową dyrektywą EPBD.
 • Zarządzanie systemem. Dodatkowy menadżer energii ma szczególne znaczenie jako komunikator między poszczególnymi zespołami i podzespołami systemu.
 • Możliwość ładowania auta elektrycznego. Rozwiązanie jest przygotowane na samochód elektryczny – Warto zapewnić odpowiednie miejsce na dachu na dodatkowe moduły PV.
 • Komfort użytkowy. Optymalne połączenie ekonomii, komfortu i ekologii dla mieszkańców: rozwiązania są bezobsługowe, zapewniają komfort i wygodę użytkowania oraz zachowanie czystości w budynku.
 • Możliwość wygodnego sterowania budynkiem za pomocą aplikacji na smartfonach. Większość producentów pomp ciepła, rekuperacji i PV zapewnia mieszkańcom łatwe sterowanie za pomocą aplikacji na smartfonach i tabletach z dowolnego miejsca w Świecie.
 • Komfort zdrowotny. Brak negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców budynku i sąsiadów.
 • Ekoinwestor. Zainwestowanie w “Dom bez rachunków” to indywidualny wkład w trwałą likwidację smogu i walkę z globalnym ociepleniem klimatu.